Konsulten | Intern-IT | Lagring | Kameradirekt | Fotoportalen | Partners

Christoffer Lilja

Jag började med Amiga, men 2005...

inleddes min professionella karriär inom IT-branschen, då jag tog steget från en passionerad hobbyist till en konsult med fokus på Linux-miljöer via Cardium AB. Detta markerade starten på en fascinerande resa som jag hoppas aldrig tar slut. IT-världen präglas av ständig förändring och nya utmaningar, vilket skapar en dynamisk och engagerande arbetsmiljö.

Driven av nyfikenhet och en vilja att lösa problem

Min passion för IT ledde mig till att starta Zilux IT, där jag frilansar och tar mig an kunders specifika utmaningar. Jag trivs utmärkt med att arbeta med Linux, Open Source och Cloud-lösningar. Storage och mjukvaruutveckling, gärna i Python, är områden jag också brinner för.

Erfarenhet och kompetens

Längre ner på sidan följer en sammanfattning av mina projekt och meriter från de senaste åren.
CV hittar på LinkedIn eller längre ner på sidan.

Kontakt

Telefon: 0707557328
Email: hello@zilux.se

Kunskapsmatris

Cloud Infrastruktur

Flerårig erfarenhet finns inom Google Cloud, så som GKE, Cloud Functions, PubSub, Cloud SQL m.m.

IaC

Terraform är ett måste för cloud infra idag. Som Ansible och Puppet i andra miljöer.

CI/CD

Pipelines som kontrollerar och deploy'ar kod är ett måste för att minimera human-errors.

GitOps

GitOps är inte bara bekvämt, att ha Git som single source of truth minskar misstag och möjligör även "least privileges" principen

DevOps

Ibland behöver man skapa funktionalitet som är anpassat efter sin miljö. Föredragna språk är Python och GoLang.

Ceph Storage

Designar och managerar Ceph kluster i Petabyte-skala.

Erfarenheter av


Erfarenheter från

CV

Zilux IT AB (Ägare)

Period: 2020 - Nu

Jag har en bred kompetens inom många aspekter av Linux- och cloud-miljöer. Med stark expertis inom flera områden av cloud, automatisering, övervakning, databaser och mjukvaruutveckling.

Förutom konsulttjänster inom Linux, cloud och mjukvaruutveckling så erbjuder Zilux IT även produkterna här på hemsidan som är egenutvecklade och skrivna i Python, dessa kan ses som exempel på vad som kan erbjudas.

Här är ett axplock av vad min expertis inkluderar:
 • Lagringsteknologier som Ceph, GlusterFS och DRBD
 • Fysiska miljöer som VMware, Dell och HP
 • Cloud-miljöer, inklusive Google Cloud (med expertis inom GKE) och AWS
 • Mjukvaruutveckling, inklusive Cloud-baserade tjänster, med språk som Python och diverse andra språk.
 • Cloud-automation med GitOps och DevOps för Terraform, Helm och Flux
 • Lokal automation med GitOps och DevOps för Ansible och Puppet
 • Cloud-övervakning med Prometheus, Thanos, Trickster, Grafana
 • Lokal övervakning med Zabbix, Nagios, Cacti och OP5
 • Viss erfarenhet av ELK för dokumentlagring och loggning
 • Mångårig efterenhet med distribuerade databaser som Consul och säkerhetsorienterade tjänster som Vault

Kambi (Konsult)

On-prem automation med Proxmox, Terraform, Puppet, Ansible m.m.
Dec 2023 - Nu

Medlem i ett teamet på 3 personer.

Mitt ansvar är att hantera alla mjukvaru delar i infrastrukturen i Kambi's on-prem miljö. Arbetet har bl.a. inneburint arbete med att modernisera Kambi's virtualiseringsmiljö genom att ersätta KVM med Proxmox. Detta innebar en övergång från enklare virtuella maskiner till en mer robust och funktionsrik plattform.

Mina ansvarsområden inkluderar t.ex.:
 • Planering och implementering av migreringen från KVM till Proxmox.
 • Konfiguration av Proxmox-kluster och virtuella maskiner.
 • Integration av Puppet för automatisering av provisionering och konfiguration.
 • Hantering av lagring med Gluster och Ceph för redundans och skalbarhet.
 • Övervakning och underhåll av den nya virtualiseringsmiljön.
 • Förbättrad skalbarhet, tillgänglighet och flexibilitet.
 • Enklare hantering och administration.

Tradera (Konsult)

Google Cloud infrastructure automation
Jan 2023 – Aug 2023

Jag arbetade i ett mycket skickligt team på 3 personer.

Mitt huvudfokus var att migrera den befintliga infrastrukturautomatiseringslösningen till Terraform. Den tidigare installationen gjordes med Google Deployment Manager där supporten från Google har upphört.

Jag har också hjälpt till inom flera andra områden:

 • Skapade CI/CD-pipelines för Terraform, inklusive säkerhetsskanningar
 • Reparation av datakorruption i MS-SQL-kluster i produktion
 • Ersättning av produktionens bildskalare för tradera.com och mobilapparna
 • Kostnadsreduceringar genom modifieringar av tjänstanvändning
 • Förbättring av övervakningsvarningar för bättre fokus på åtgärdbara incidenter

 • Intresseområden: Google Cloud, Terraform, TFSec, GKE (Kubernetes), GCE (Compute Engine), Helm, MS-SQL, ImgProxy, Grafana

ICA Gruppen (Konsult)

Google Cloud Infrastrukturautomatisering
Maj 2021 – Dec 2022

Medlem i ett team på 3 personer som ansvarar för miljöerna i Google Cloud.

Terraform och GitOps är kärnan i vår lösning, och vi ansvarar för flera miljöer per dotterbolag.

För att möta kraven på kodkvalitet och plattformsstabilitet för alla dessa miljöer har vi byggt en robust CI/CD-lösning för att upptäcka eventuella fel tidigt i processen. CI/CD-lösningen körs på flera GKE:er för att separera produktions- och utvecklingsresurser samt dotterbolag. Vi använder Autopilot för att minimera underhållskostnader.

Att ansvara för många större miljöer i en publik molntjänst försvårar spårning av allas ändringar. För att säkerställa att alla resurser uppfyller regler kring kryptering och geografisk placering har jag skrivit en Python-tjänst som via Google API läser metadata från alla resurser. Tjänsten skickar varningar vid avvikelser.

Jag har även skrivit en Python-tjänst som exporterar all IAM-data för varje projekt. Datan analyseras, struktureras om till ett någorlunda läsbart format, och placeras i Big Query för behörighetsgranskning.

Dessutom har jag deltagit i ett team som utvecklat en tjänst där tekniker kan beställa GCP-projekt via ett webbformulär, likt en självbetjäningsportal för GCP-projekt. Formuläret triggar en CI/CD-pipeline som skapar GCP-projektet och de begärda resurserna.

Vårt team är på många sätt drivande för innovation inom ICA Gruppen, vilket är fantastiskt att vara en del av!

Intresseområden: Google Cloud, GKE (Kubernetes), Terraform, Helm, Docker, Python, PubSub, Git, GitLab, CI/CD, GitOps, Service Now

Voi Technology (Konsult)

GCP/Kubernetes Infrastrukturautomatisering
Nov 2020 – Maj 2021

Vi transformerade den befintliga infrastrukturen till IaC (Infrastructure as Code) med Terraform, flyttade deploymentflöden till dedikerad CI/CD med hjälp av ArgoCD och automatiserade offline-backuper för Cloud SQL med Cloud Functions skrivna i Go. Expansion av Prometheus-klustret är på gång och vi planerar att implementera Thanos.

Vi implementerade "Least Privilege" genom att endast tillåta CI/CD-pipelines att göra ändringar i plattformen, och vi använder GCP Secret Manager i kombination med Kubernetes External Secrets för att säkerställa en trygg hantering av hemligheter (secrets).
Vi har också stärkt säkerheten genom att använda Open Policy Agent för kvalitetskontroll av IaC.

Intresseområden: Google Cloud, GKE (Kubernetes), Open Policy Agent, Terraform, Helm, Docker, ArgoCD, GoLang, Prometheus, Thanos, Grafana, PubSub, Git, GitHub, GitOps

Tele2 (Konsult)

Mjukvaruutvecklare (Python)
Maj 2020 – Okt 2020

Infra-team på 5 personer.
Mjukvaruutvecklingsteamet består enbart av mig.

Mitt huvudansvar är kontinuerlig utveckling av en Netbox-fork och flera internt byggda tjänster, de flesta skrivna i Python Django.

Mitt andra ansvarsområde är infrastruktur, där jag bistår tack vare min breda infrabakgrund. Infrastrukturen består av flera separerade miljöer samt infrastrukturen för Tele2s interna tjänster. Många av dessa interna servrar och tjänster är integrerade med företagets Active Directory för enklare användarhantering. Hosting- och interna miljöerna innehåller flera VMware-kluster med tusentals servrar och tjänster. Tele2 har ett varierat ansvar i hostingmiljön beroende på kund, från Linux-kärnsystem till tjänstetillgänglighet och stabilitet. Dessa servrar kör Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat och SLES. Från mycket gamla versioner till de senaste.

Vi byggde även ett Kubernetes-kluster med Rancher (RKE) för att modernisera deployment-pipelinen, öka stabiliteten och minska underhåll av våra interna tjänster.

Intresseområden: Python 3, Django, Git, GitLab, Docker, Rancher, Kubernetes (RKE), VMWare, MS Active Directory, SSSD

Min bakgrund slutar inte här. Du kan finna mer på